Cases uit de praktijk

Onder meer de NH Hotel Group en Philadelphia Zorg werken al geruime tijd volgens het candidate experience model, ondersteund door onze specialisten.

Praktijkcase Sherpa
Sherpa was niet tevreden over haar huidige recruitment proces en hoe zij zich positioneren in de krappe zorg arbeidsmarkt. Hoe kan Sherpa meer opvallen in deze tijden?

Search & Co Groep heeft in eerste instantie op interim basis achter de schermen de recruitment taken overgenomen, het proces geanalyseerd en vervolgens geadviseerd.

Vanwege de moeilijke arbeidsmarkt is er gekeken naar de vindbaarheid van de vacatures en het bereik onder de doelgroep. Er wordt op dit moment een nieuwe werkenbij-site gebouwd gekoppeld aan ons crm-systeem.

Doel van de inzet van dit systeem is dat Sherpa ambassadeurs netwerken kan gaan opbouwen van voormalige sollicitanten, stagiaires en werknemers. Medewerkers veranderen in medewervers en de afhankelijkheid van externe werving afbouwen dankzij inzet van een goed referral programma.


Praktijkcase NH Hotel Group
De arbeidsmarkt in de hospitality sector wordt steeds krapper en de NH Hotel Group was op zoek naar een oplossing om zichzelf beter te positioneren in de arbeidsmarkt als een aantrekkelijke werkgever. Daarnaast besefte de NH Hotel Group zich maar al te goed dat sollicitanten ook gasten zijn of kunnen worden.

Door gastvrijheid naar sollicitanten toe volledig te integreren in de NH sollicitatieprocedure is het Search & Co gelukt om van NH sollicitanten ambassadeurs te maken. We verzorgen de webcare voor NH sollicitanten zodat de kwaliteit van de recruitment dienstverlening gewaarborgd wordt. Daarnaast worden deze ambassadeurs communities ingezet om gerichte arbeidsmarktcommunicatie toe te passen. We hebben een speciale nhhoteljobs.nl portal gebouwd en die gekoppeld aan ons recruitment systeem Recruity. De vindbaarheid van de vacatures van de NH Hotel Group heeft ervoor gezorgd dat de inzet van betaald gespecialiseerde vacatureportals overbodig zijn geworden.

We meten continu de tevredenheid van NH sollicitanten en vragen hoe zij de procedure en het employer brand hebben ervaren. De feedback wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Verder krijgen alle afgewezen sollicitanten een speciale code waarmee ze een flinke korting krijgen op alle NH-hotels wereldwijd. Als dank voor de tijd en de energie die zij gestoken hebben in de sollicitatie.

Ondanks hun afwijzing bedanken sollicitanten de hotelgroep voor de goede ervaring. De meesten blijven graag betrokken bij het ambassadeursnetwerk en willen in contact blijven met de organisatie en nieuwe vacatures en relevant nieuws ontvangen. Veel van hen sturen de berichten zelfs door aan vrienden.

Zo groeit het aantal vacatures dat NH Hotels kan invullen met kandidaten uit het eigen netwerk. De hotels zien het belang van externe werving afnemen en tegelijkertijd het imago als werkgever groeien. Kortgezegd: het bedrijf weet zelfstandig steeds sneller betere mensen te vinden en het werkgeversmerk is sterker geworden.

Bezoek de recruitment site van NH Hotel Group >


Praktijkcase Philadelphia Zorg
Philadelphia Zorg wilde werken aan het verbeteren van hun reputatie via ambassadeurs van voormalige sollicitanten & stagiaires. Clienten waren al belangrijke ambassadeurs van de organisatie en de inzet van sollicitanten en stagiaires was een logische volgende stap.

Search & Co Groep heeft het recruitment proces strategisch aangepast en zo ingericht dat de sollicitanten van Philadelphia als een client behandeld worden. Tevredenheid van sollicitanten en stagiaires wordt door ons gemeten en deze doelgroepen worden ook uitgenodigd voor het speciale ambassadeursnetwerk van Philadelphia. Door inzet van gerichte arbeidsmarktcommunicatie worden deze communies met regelmaat door ons op de hoogte gehouden van vacatures, nieuws en evenementen. Hierdoor laat Philadelphia zien dat iedereen die een keer in contact is gekomen met hun organisatie belangrijk is voor hen.

Om de vindbaarheid van de vacatures te verbeteren hebben we de jobsite werkenvoorphiladelphia.nl gebouwd, geïntegreerd in de hoofdwebsite van Philadelphia en gekoppeld aan ons recruitmentsysteem Recruity. Onze recruiters in het Philadelphia webcare-team beantwoorden alle sollicitaties volgens het candidate experience-model.

Sollicitanten willen graag in contact blijven met de organisatie. De meesten blijven graag betrokken bij het ambassadeursnetwerk en helpen het imago positief te verbeteren. Daarnaast is het ons gelukt om interne ambassadeurs en de speciale alumni-netwerken ook in te zetten voor referral recruitment.

Bezoek de recruitment site van Philadelphia Zorg >


Praktijkcase Bartiméus
Bartiméus had door het wegvallen van de recruiter met spoed iemand nodig die in de zomerperiode de recruitment voor de organisatie kon verzorgen. En was Bartiméus was benieuwd naar de ambassadeursgedachte van Search & Co Groep en zag de tijdelijke oplossing als een mooie case om te kijken met welke adviezen wij zouden komen.

Search & Co Groep heeft eerst een analyse gemaakt van het huidige recruitment- en wervingsproces en vervolgens geadviseerd hoe dit proces kan worden verbeterd. Bartiméus wordt ondertussen door een van onze gespecialiseerde 'candidate experience'-recruiters ondersteund. Deze beantwoordt alle sollicitaties volgens het CEM®-model en bedient de interne vacaturehouders.

Alle sollicitanten ontvangen een vragenlijst over hoe zij het contact met Bartiméus hebben ervaren. Ook Bartiméus heeft inmiddels via ons een ambassadeurs netwerk van voormalige sollicitanten opgebouwd waar regelmatig contact mee plaats vindt over vacatures, nieuws en relevante evenementen.

De volgende stap is om medewerkers te veranderen in medewervers zodat in deze krappe zorgmarkt er alles aan gedaan wordt om via via bij de latent werkzoekenden terecht te komen en die te interesseren voor Bartiméus.